Balkonrenovatie

Het bedrijf Neston is recent gestart met de renovatie van de balkons van het flatgebouw.

Hierbij zullen de volgende zaken worden aangepakt:

  • Betonschade zal worden hersteld.
  • De dekvloer (de bovenste cementlaag) van alle balkons zal worden vervangen. Eventueel aanwezige tegels worden verwijderd. Hierdoor loopt het water beter af naar de regenafvoer.
  • Alle balkons zullen voorzien worden van een nieuwe coating. Dit moet waterindringing in de toekomst voorkomen.
  • De regenpijpen op de balkons worden vervangen.
  • Bij de balkons 316 en 510 zal een versteviging worden aangebracht in het balkon.
  • Update: gebleken is dat er bij sommige balkons aanvullende schade is aan de balkonrand. Er is opdracht gegeven aan de aannemer om dit te herstellen door het aanbrengen van een extra coating ofwel door het vervangen van de rand. Hierdoor hebben de werkzaamheden enige vertraging opgelopen.

Planning van de werkzaamheden

Update: er is een nieuwe planning opgesteld. Deze blijft uiteraard afhankelijk van het weer en wat de aannemer tegenkomt. Volgens deze planning zal de steiger rond week 19 verplaatst worden naar de achterkant van het gebouw.

Klik hier om de nieuwe planning te bekijken.

Leeghalen van het balkon

U had er voor moeten zorgen dat uw balkon op donderdag 5 maart leeg is. Alle meubilair en planten moeten zijn verwijderd.

Schade aan eventueel achtergelaten meubilair is voor eigen risico.

Verwijderen balkon-zonneschermen

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten de meeste zonneschermen op de balkons worden verwijderd (zonneschermen bij woonkamers e.d.) kunnen blijven hangen. Waar dit nodig was is dit inmiddels gedaan.

Op basis van een visuele inspectie verwachten we dat de volgende zonneschermen na afloop van de werkzaamheden teruggeplaatst kunnen worden:

101, 102, 103, 104, 105, 111, 201, 202, 203, 205, 213, 301, 302, 313, 314, 402, 403, 404, 413, 414, 502, 503 (?), 505

Van de volgende zonneschermen verwachten we dat deze niet teruggeplaatst kunnen worden omdat deze te oud zijn/versleten:

109 (rolluiken, incl. woonkamer), 204, 206 (rolluiken, incl. woonkamer en keuken), 215, 303, 304, 305, 315, 401, 501, 504

Het kan echter blijken in het werk dat ondanks de inspectie een scherm toch dusdanig versleten is dat het niet teruggeplaatst kan worden (en omgekeerd).

Initieel stonden appartement 306 en 307 niet in bovenstaande lijst. Deze schermen zullen worden verwijderd zodra de steigers voor het betreffende balkon staan.

Aanbieding voor nieuwe zonneschermen

Mocht het scherm versleten zijn, of wanneer u überhaupt een nieuw zonnescherm wilt, dan kon u gebruik maken van een speciale aanbieding van Albers Zonwering. De kosten voor een zonnescherm zijn voor uw eigen rekening.

Inmiddels is dit allemaal opgenomen door Albers Zonwering. Voor de plaatsing neemt Albers contact met u op.