Actueel woningaanbod

Regelmatig staan er appartementen te koop in Flatgebouw Koningin Wilhelmina. 

De VvE bemiddelt niet in de koop- of verkoop van appartementen. Wel kunt u een overzicht vinden op Funda.

Het flatgebouw heeft alleen koopappartementen. Soms wordt er door een particuliere eigenaar een appartement verhuurd. Ook hierin wordt door de VvE niet bemiddeld. Wel kunt u ook voor huurappartementen terecht op Funda.

Toestemming voor bewoning

Een woning mag pas betrokken worden wanneer u als eigenaar toestemming heeft gekregen van de VvE. Dit geldt voor zowel koop/zelfbewoning als verhuur aan derden. Belangrijke criteria zijn:

  • Voorkoming van overlast door huisdieren, muziekinstrumenten, kleine kinderen, studentenbewoning, etc.
  • Enkel vaste bewoning: kortlopende bewoning wordt niet toegestaan.

Er moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van maximaal 4 weken voor het verkrijgen van de benodigde toestemming. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het plannen van de ingangsdatum van een huur- of koopcontract. Bij bewoning zonder toestemming gelden strikte boetebepalingen.

De benodigde formulieren, inclusief informatie over de te volgen procedure zijn te downloaden via de e-Concierge

Afspraak maken voor een ballotagegesprek
Wilt u toestemming aanvragen voor bewoning? Vul dan eerst de formulieren in en stuur deze op naar VvE Compleet. Neem vervolgens contact met hen op voor het maken van een afspraak.

Het gesprek wordt doorgaans gepland op de eerste woensdag van de maand om 19:00 uur, voorafgaand aan de bestuursvergadering (let op: in sommige formulieren staat nog de laatste woensdag van de maand, maar dit is inmiddels veranderd). Daarna gaat de doorlooptijd in van maximaal 4 weken.

De contactgegevens en alle details van de procedure zijn te vinden in het formulier.