Actueel woningaanbod

Regelmatig staan er appartementen te koop in Flatgebouw Koningin Wilhelmina. 

De VvE bemiddelt niet in de koop- of verkoop van appartementen. Wel kunt u een overzicht vinden op Funda.

Het flatgebouw heeft alleen koopappartementen. Soms wordt er door een particuliere eigenaar een appartement verhuurd. Ook hierin wordt door de VvE niet bemiddeld. Wel kunt u ook voor huurappartementen terecht op Funda.

Toestemming voor bewoning

Een woning mag pas bewoond worden wanneer de (aspirant-) eigenaar hier toestemming voor heeft verkregen van de VvE. Dit geldt voor zowel koop als huur. Belangrijke criteria zijn:

  • Voorkoming van overlast door huisdieren, muziekinstrumenten, kleine kinderen, studentenbewoning, etc.
  • Enkel vaste bewoning: kortlopende bewoning wordt niet toegestaan.

Er moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van maximaal 4 weken voor het verkrijgen van de benodigde toestemming. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het plannen van de ingangsdatum van een huur- of koopcontract. Bij bewoning zonder toestemming gelden strikte boetebepalingen.

De benodigde formulieren, inclusief informatie over de te volgen procedure zijn door eigenaren te downloaden via https://vvecompleet.twinq.nl/ (onder menu –> algemene gegevens VvE).