VvE

Alle eigenaren zijn (automatisch) lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE).
De VvE heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren te behartigen, waaronder het onderhoud van het flatgebouw.

VvE Compleet

VvE Compleet is de bestuurder van de VvE. Het bedrijf verzorgt o.a. de inning van de servicekosten, de verwerking van facturen en het dagelijkse technische beheer. Tevens begeleidt VvE Compleet het groot onderhoud. VvE Compleet zorgt tevens voor het informeren van notarissen bij de overdracht van appartementen.

Via het portal van VvE Compleet is alle administratieve informatie in te zien voor eigenaren. Dit portal is bereikbaar via: https://vvecompleet.twinq.nl/. Hier zijn ook de diverse reglementen te downloaden en de formulieren om toestemming aan te vragen voor bewoning.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie wordt gevormd door een aantal eigenaren/bewoners. De commissie is een klankbord voor VvE Compleet. De commissie vergadert maandelijks en voert ook de kennismakingsgesprekken met nieuwe bewoners.

De bewonerscommissie is bereikbaar via info@wilhelminaflat.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres
Stadsmatenstraat 1, 7513 AA, Enschede

Postadres
VvE Flatgebouw Koningin Wilhelmina
Hulsmaatstraat 52
7523 WG Enschede

Factuuradres
De VvE verwerkt facturen digitaal. Zij kunnen verzonden worden naar facturen@vvecompleet.nl.

Zorg voor een goede PDF factuur als bijlage. Facturen worden alleen in behandeling genomen wanneer ze op naam staan van VvE Flatgebouw Koningin Wilhelmina.