VvE

Alle eigenaren zijn (automatisch) lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE).
De VvE heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren te behartigen, waaronder het onderhoud van het flatgebouw.

Stichting Flatgebouw Koningin Wilhelmina

De VvE wordt bestuurd door de Stichting Flatgebouw Koningin Wilhelmina. Het bestuur hiervan wordt gevormd door een aantal eigenaren. Het bestuur vergadert maandelijks, o.a. over het onderhoud van het gebouw. Het bestuur besluit ook over het wel of niet verlenen van toestemming voor bewoning (ballotage). Het e-mailadres is info@wilhelminaflat.nl.

VvE Compleet

De administratie wordt uitgevoerd door het bedrijf VvE Compleet. Het bedrijf verzorgt o.a. de inning van de servicekosten en de verwerking van facturen. Ook zorgt VvE Compleet voor het informeren van notarissen bij de overdracht van appartementen.

Via het portal van VvE Compleet is alle administratieve informatie in te zien voor eigenaren. Dit portal is bereikbaar via: https://vvecompleet.twinq.nl/. Hier zijn ook de diverse reglementen te downloaden en de formulieren om toestemming aan te vragen voor bewoning.

Contactgegevens

Bezoekadres
Stadsmatenstraat 1, 7513 AA, Enschede

Postadres
VvE Flatgebouw Koningin Wilhelmina
Hulsmaatstraat 52
7523 WG Enschede

Factuuradres
De VvE verwerkt facturen digitaal. Zij kunnen verzonden worden naar facturen@vvecompleet.nl.

Zorg voor een goede PDF factuur als bijlage. Facturen worden alleen in behandeling genomen wanneer ze op naam staan van VvE Flatgebouw Koningin Wilhelmina.