Fiets weg?

In de afgelopen maanden zijn de fietsenstallingen in de kelder en de tuin opnieuw ingedeeld. Alle fietsen die voorheen een toegekende plek hadden zijn opnieuw van een huisnummer voorzien.

Helaas is gebleken dat er een tiental fietsen zijn die niet op een toegewezen plek stonden. Ondanks veler verzoek hebben de eigenaren zich tot nu toe niet gemeld. Deze fietsen zijn nu weggehaald en opgeslagen.

Begin 2020 zullen de fietsen afgevoerd worden. Een overzicht van de fietsen staat hier.

Betreft dit uw fiets? Maak dan een melding aan via de e-concierge, zodat we een genummerde plek kunnen aanmaken.

Energielabel nodig?

Bij de verkoop of verhuur van een woning is in de meeste gevallen een energielabel verplicht. Een energielabel wordt toegekend aan iedere individuele woning (en niet voor de flat als geheel). De VvE krijgt daarom vaak de vraag van eigenaren om informatie over CV-ketels, isolatie, etc.

De flat is echter aangewezen als gemeentelijk monument. In zo’n geval is het hebben van een energielabel optioneel. Dit betekent dat bij de overdracht van een appartementsrecht bij de notaris niet verplicht is.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-en-antwoord/wanneer-is-het-energielabel-voor-woningen-verplicht

e-Concierge actief

Vanaf heden is het mogelijk om via de website wasmunten te bestellen en een logeerkamer te reserveren. De kosten worden dan automatisch afgeschreven van uw rekening.

De formulieren zijn te vinden via https://www.wilhelminaflat.nl/e-concierge.
Alle bewoners en eigenaren hebben per e-mail een wachtwoord ontvangen voor deze pagina.

Vanaf 1 november is het niet langer mogelijk om met contant geld wasmunten te bestellen c.q. logeerkamers af te rekenen.