Voorstellen nieuwe kleuren vloerbedekking

In de ALV is het principe-besluit genomen de vloerbedekking in de gangen en trappen te vervangen.

In het voorstel was voorzien om twee kleuren te hanteren: een lichtere kleur voor de entrees van de woningen en een donkere kleur in de tussenstukken en op de trappen. In de vergadering kwam het verzoek om de lichtere kleur iets donkerder uit te voeren, zodat het wellicht iets minder gevoelig zou zijn voor vlekken. Er is mandaat gegeven aan de bewonerscommissie om een kleur uit te zoeken.

We zijn nu uitgekomen op de volgende twee kleuren:

Op de tussenstukken en de trappen:
Bloq Balance 812 – Coffee (dit is de kleur die ook in de proefgang is aangebracht).

Voor de entrees van de woningen:

Bloq Balance 135 – Nutmeg (dit is een iets donkerder tint dan thans is aangebracht in de proefgang).