Berekening voorschotbedragen stookkosten vanaf 2022

Op dit moment wordt door de VvE maandelijks bij iedere eigenaar één bedrag in rekening gebracht als voorschot servicekosten. Dit omvat zowel het onderhoud als de stookkosten. Deze kosten worden verdeeld via een vaste verdeelsleutel, het zogenaamde ‘breukdeel’. Dit correspondeert met de grootte van ieder appartement.

Vanaf 2022 worden de stookkosten apart in rekening gebracht. U betaalt dan een bedrag als voorschot stookkosten en een bedrag als voorschot voor de overige kosten. 

Het bedrag dat iedere eigenaar uiteindelijk moet betalen voor de stookkosten wordt mede afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik. Hiertoe worden eind 2021 meters aangebracht op alle radiatoren.  Als blijkt dat u na afloop van het stookjaar (januari – december) meer heeft verbruikt, dan moet u bijbetalen. Hebt u minder verbruikt dan krijgt u geld terug. 

Het bedrijf Techem verzorgt de meteropnames. De voorschotten worden geïnd via VvE Compleet. De eerste eindafrekening krijgt u in het eerste kwartaal van 2023. 

Servicekosten

In 2021 is een bedrag begroot van 52.500 euro voor de gasrekening. Doordat dit in 2022 geen onderdeel meer uitmaakt van het voorschot servicekosten worden deze bedragen vanaf 1 januari als volgt verlaagd: 

Type appartement Breukdeel Maandelijkse servicekosten 2021 Waarvan stookkosten Nieuw bedrag servicekosten 2022
A en B 930 / 48.820 € 343,99 € 83,34 € 260,65
C 740 / 48.820 € 273,71 € 66,32 € 207,40
D 680 / 48.820 € 251,52 € 60,94 € 190,58
E 495 / 48.820 € 183,09 € 44,36 € 138,73

Op de jaarvergadering van 2022 zal de begroting voor volgend jaar worden vastgesteld. Het bedrag aan servicekosten zal dan aangepast worden aan de dan vastgestelde begroting.

Stookkosten en maandelijks voorschot

Het is nog onduidelijk wat de exacte gasprijs zal zijn in 2022. Voor 2021 is dit begroot op 52.500 euro, maar de gasprijs is recentelijk fors gestegen. Ook zijn er aanvullende kosten die gemaakt moeten worden voor het uitlezen van de meters en het opmaken van de rekeningen (ca. 4.500 euro per jaar). 

Als eerste voorschot worden daarom de volgende bedragen voorgesteld:

Type appartement Maandelijks voorschotbedrag stookkosten 2022 (initieel) Waarvan:
vast deel (40%)
Waarvan:
variabel deel (60%)
A en B € 100,00 € 40,00 € 60,00
C € 80,00 € 32,00 € 48,00
D € 75,00 € 30,00 € 45,00
E € 55,00 € 22,00 € 33,00

Door zuinig te stoken heeft u invloed op de gasrekening van de flat als geheel en op uw eigen rekening. 

  • Afgesproken is om 40% van de rekening te blijven verdelen volgens het vaste breukdeel.
  • 60% volgens het daadwerkelijke gebruik, bepaald door de metertjes op de radiatoren. 

De grootste invloed heeft u dus op het variabele deel. Dit ziet u in de rechter kolom. 

Deze verhouding 60% – 40% houdt rekening met de overdracht van warmte tussen de appartementen en het verlies van warmte door de leidingen. 

We hopen in de loop van 2022 meer duidelijkheid te hebben over de ontwikkeling van de gasprijzen. Ook is er dan mogelijk enige ervaring m.b.t. ieders stookgedrag. Indien noodzakelijk kunnen de voorschotten dan aangepast worden. 

Via de online dienst ‘Mijn Energiecoach’ van Techem kunt u ook gedurende het jaar inzicht krijgen in uw eigen verbruik. Zodra de meters geplaatst zijn krijgt u bericht van Techem over het gebruik van deze dienst. 

Verhuurde appartementen

De stookkosten worden door de VvE altijd doorbelast aan de eigenaar van een appartement. Verhuurder en huurder moeten onderling afspraken maken over de wijze van afrekening van stookkosten. 

Indien aan VvE Compleet wordt doorgegeven wanneer een huurder vertrekt en een nieuwe huurder het appartement betrekt (na toestemming), dan wordt hier in de eindafrekening rekening mee gehouden. Er is dan in de rekening terug te zien per huurder welk deel van de kosten betaald moet worden. Het is aan de verhuurder om dit eventueel door te belasten aan een huurder. Dit staat of valt echter wel bij het tijdig en correct doorgeven van wisselingen van bewoners (datum van vertrek/einde huur, eventuele leegstand en start nieuw huurcontract). 

Verwarmingsstoring, update

Helaas werden we op 2 november voor de tweede keer opgeschrikt door een storing van het verwarmingssysteem.

Eerst was er 1,5 week eerder ineens  een sterke daling van de druk in het systeem, waardoor de verwarming in de hele flat is uitgevallen. Er is toen gecontroleerd of er lekkages zijn geweest, maar die konden in de leidingen niet gevonden worden. Na bijvullen werkte de verwarming weer. Dit gebeurt normaliter alleen wanneer er radiatoren verwijderd worden, maar daar is namens de VvE niet aan gewerkt in die periode.

Nu bleek dat de pakking van een afsluitkraan van de korte vleugel kapot is gegaan, met een groot waterballet in de kelder tot gevolg. Zie onderstaande video. 

Met spoed zijn er door de loodgieter twee geschikte kranen gezocht (een andere kraan stond al op de nominatie vervangen te worden). Na lang zoeken bleek bij een depot in Rotterdam nog twee beschikbaar te zijn. Met een spoedkoerier zijn deze naar Enschede bracht.

Gisteren, 3 november, is het resterende water uit het systeem gehaald en konden de kranen gemonteerd worden. Helaas bleek maar één van de twee te passen. Deze is geplaatst ter vervanging van de kraan uit het filmpje. Voor de tweede kraan wordt nog een ander exemplaar gezocht; daarvoor zal op een later tijdstip helaas nogmaals de verwarming een etmaal uitgeschakeld moeten worden.

Met de loodgieter wordt nog onderzocht wat nu de oorzaak geweest kan zijn van deze storingen; zeker gezien de hoge kosten die dit weer met zich meebrengt. Hoe kan het dat er ineens veel water verdwenen is uit het systeem (de eerste storing)? En hoe kan het dat de pakking van een kraan ineens knapt, terwijl de kraan niet door de VvE of een door ons ingeschakeld bedrijf gebruikt is?

Inmiddels is de verwarming weer in bedrijf. Wel kan er nog lucht in de leidingen zitten, met name op de bovenste verdiepingen. U dient zelf uw  radiator te ontluchten indien nodig (bij borrelende geluid of wanneer de radiator onvoldoende warm wordt).  Zie bijvoorbeeld dit filmpje voor een uitleg.