Energietarieven 2024

De nieuwe energietarieven voor de blokverwarming zijn bekend.

In 2022 betaalde de flat nog 1 euro per m3 gas, in 2023 was dit door de energiecrisis 2,74 per m3.  Door VvE Compleet is een tegemoetkoming aangevraagd bij de overheid voor blokverwarming. Hierdoor kunnen we voor onze blokverwarming ook (ongeveer) rekenen op de tarieven van het prijsplafond voor consumenten (1,45 per m3 gas).

In 2024 is de gasprijs gedaald, maar de belasting verhoogd. We gaan dit jaar 1,74 per m3 gas betalen. Dit betekent effectief dat iedereen rekening moet houden met een hogere energierekening. Zodra de eindafrekening van 2023 is opgesteld krijgt iedere eigenaar via VvE Compleet bericht over de eventuele aanpassing van het voorschot.

Het blijft nodig om zuinig om te springen met energie. Via Mijn Energie Coach van Techem kunt u de meterstanden volgen en vergelijken met voorgaande jaren.