Stijging energietarieven

Iedereen wordt geconfronteerd met de sterke stijging van de energietarieven, zo ook ons flatgebouw. Hoe pakt dit voor onze flat uit?

  • Voor elektriciteit in uw woning is dit afhankelijk van het contract wat u zelf heeft gesloten met uw energieleverancier. Dit gaat niet via de VvE.
  • De elektriciteit voor de gemeenschappelijke delen (lift, verlichting, wasmachines, etc.) wordt opgewekt met zonnepanelen op het dak. Hierdoor zijn er daarvoor geen kostenstijgingen voorzien.
  • Het gas voor de blokverwarming en het kookgas wordt wel behoorlijk duurder.

De VvE koopt gas in via AEnergie, een inkoopcombinatie die dit doet voor vele VvE’s en woningcorporaties. Deze inkoopcombinatie koopt door het jaar heen gas in voor alle aangesloten partijen, om uiteindelijk het beste aanbod te krijgen. De verwachting is dat desondanks de tarieven meer dan 50% zullen stijgen. Meer informatie is te lezen op deze website.

Afhankelijk van het daadwerkelijke verbruik zal dit voor de exploitatierekening van 2021 mogelijk leiden tot een tekort, wat na vaststelling van de jaarrekening bijbetaald moet worden.

Vanaf januari worden de stookkosten afgerekend op basis van daadwerkelijk verbruik, op basis van verdelingsmeters op de radiatoren. Deze meters worden eind november aangebracht.  Alle eigenaren ontvangen hier nog bericht over. Ook wordt nog gekeken hoe de hogere tarieven het beste verwerkt kunnen worden in het maandelijks te betalen voorschotbedrag.