Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan een aantal veelgestelde vragen.

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Flatgebouw Koningin Wilhelmina is een gemeentelijk monument. Hiervoor is geen energielabel verplicht. Zie deze website van de Rijksoverheid.

De VvE verstrekt daarom geen documenten e.d. voor de aanvraag van een dergelijk label. Wel kunt u eventuele kopers of huurders wijzen op de aanwezigheid van isolerende beglazing, dak- en vloerisolatie en zonnepanelen op de het dak.

Soms krijgt u na de overdracht alsnog een boete-aanzegging van de inspectie Leefomgeving & Milieu. Dit komt doordat de inspectie geen toegang heeft tot de gemeentelijke registratie en dus niet weet dat de flat een gemeentelijk monument is. U kunt verwijzen naar de lijst met gemeentelijke monumenten op de website van de gemeente Enschede.

In de gangen zijn rookmelders aangebracht. Deze zijn per gang onderling gekoppeld en werken op batterijen. Periodiek worden door de facilitair medewerkers de batterijen vervangen.

Wanneer de rookmelder desondanks toch piept, dan betekent dit dat de batterij leeg dreigt te raken. In dat geval:

 • Draai de rookmelder van het plafond. Dit kan door ze met de hand een kwartslag te draaien.
 • Verwijder de batterijen en leg de rookmelder aan de kant van de gang op de grond.
 • Maak een melding aan, zodat de facilitaire medewerker het kan herstellen.

Ja, dit is mogelijk, maar alleen na toestemming. Maak minimaal een week vantevoren een melding aan via de e-Conciërge, zodat het hek van het slot gehaald kan worden. Als er niet (tijdig) een melding aangemaakt is, kan de aannemer er niet in.

Deels moeten apparaten over het gras rijden. Met name in natte perioden is dit lastig. Vraag de aannemer om zo nodig rijplaten mee te nemen. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gazon.

Waarschijnlijk is de geiser afgeslagen. Tussen de beide logeerkamers zit een luikje in de muur met daarachter de badgeiser.

Dit is makkelijk zelf op te lossen: houd de knop ingedrukt en draai het gas open. Zodra de waakvlam weer brandt is er weer warm water. Bij aanhoudende problemen kunt u dit doorgeven via het meldingsformulier.

De elektriciteitsaansluiting is van iedere individuele eigenaar. U moet zelf (of via uw verhuurder) een elektricien inschakelen om eventuele storingen te verhelpen. Bij uitval van de stroom kunt u bellen met het nationale storingsnummer 0800 9009. Zie ook https://www.gasenstroomstoringen.nl.

Dit is uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. Vier maal per week is er een schoonmaker aanwezig. Daarnaast is er éénmaal per week (meestal op dinsdagochtend) een facilitair medewerker aanwezig die kleine klusjes oppakt.

Als u iets wilt melden, dan willen we vragen dit te melden via het formulier. In dat geval wordt het ofwel doorgezet naar het schoonmaakbedrijf, ofwel naar een andere dienstverlener.

Gas
Het gas kan alleen worden afgesloten door middel van de kraan in uw keuken. Het is niet mogelijk om het gas vóór de kraan af te sluiten. Houd hier rekening mee bij eventuele verbouwingsplannen van uw keuken.

Water
Voor het water bent u verplicht om stopkranen aan te brengen op de verbinding tussen de gemeenschappelijke leiding en de leidingen van uw eigen appartement. Daarmee kunt u dan het water afsluiten.

Zijn er geen stopkranen aanwezig dan dient u zelf een loodgieter in te schakelen om deze aan te brengen. Vervolgens kunnen werkzaamheden in uw appartement plaatsvinden. Om deze te kunnen aanbrengen moet de hoofdkraan van de flat dicht. Dit kan alleen plaatsvinden in aanwezigheid van de facilitair medewerker, die meestal aanwezig is op dinsdagochtend van 10:00 – 12:00 uur. Afsluiting moet minimaal een week van te voren worden aangevraagd, zodat de overige bewoners geïnformeerd kunnen worden over de tijdelijke onderbreking van het water.

Alle administratieve gegevens zijn te vinden op het portal van VvE Compleet: https://vvecompleet.twinq.nl. U kunt inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u van VvE Compleet heeft gekregen. Heeft u dit niet meer bij de hand, neem dan contact op met VvE Compleet.

Voor de meeste zaken in uw eigen woning bent u zelf verantwoordelijk. Denk aan:

 • Onderhoud aan hang- en sluitwerk: bijvoorbeeld een deur die klemt, een slot wat niet werkt of een raam wat niet meer goed open/dicht wil.
 • Lekkende kranen en verstopte afvoeren.
 • Stucwerk of behang aan wanden en plafonds in uw woning
 • De deurbel
 • De elektrische installatie

Voor een beperkt aantal zaken kunt u bij de VvE terecht. Dit betreft o.a.:

 • Onderhoud aan de verwarming (radiatoren/radiatorkranen)
 • De intercominstallatie
 • Problemen met gemeenschappelijke leidingen voor gas, water en riool.

U kunt dan een melding aanmaken.

Het wachtwoord is opgenomen in vrijwel iedere nieuwsbrief van de VvE waarin wordt verwezen naar de eConcierge. Mocht dat toch niet te vinden zijn, neem dan contact op met VvE Compleet of kijk op het prikbord in de huisbibliotheek.

De VvE heeft een gezamenlijke opstalverzekering. Deze dekt schade aan het gebouw. Voor schade aan uw spullen (meubels, maar ook het zonnescherm of de laminaatvloer) dient u zelf een inboedelverzekering af te sluiten.

Aandachtspunten:

 • Glasschade kunt u zelf aanmelden via de Glaslijn, op telefoonnummer 0800 7762236.
 • Overige schade kunt u aanmelden via de eConcierge. Deze wordt afgehandeld via VvE Compleet. Neem in geval van ernstige calamiteiten telefonisch contact op met VvE Compleet, zodat er zo nodig voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden (b.v. droogapparatuur om schade te voorkomen).
 • De opstalverzekering is alleen bedoeld voor schades veroorzaakt in/door de gemeenschappelijke delen. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage uit de gezamenlijke waterleiding of een lek dak.
  • Afhankelijk van de situatie geldt er een eigen risico oplopend tot 1.500 euro. Bij schade veroorzaakt in een privé gedeelte zal dit eigen risico op de betreffende eigenaar/veroorzaker verhaald worden.
  • Als de schade veroorzaakt wordt door b.v. klus-ongelukken bij de buren of lekkende privé-leidingen dan dient u hier de buren rechtstreeks voor aansprakelijk te stellen. Zij kunnen dit dan mogelijk verhalen bij hun WA-verzekering of aannemer; het eigen risico speelt dan meestal niet.
  • Neem dus altijd eerst contact op met de buren bij schades waarvan u denkt dat de oorzaak in een omliggend appartement ligt.
 • Het is aan te raden om bij uw inboedelverzekering ook z.g.n. ‘eigenaarsbelang’ te verzekeren. Hierdoor kunnen veel schades via uw eigen verzekeraar afgehandeld worden en heeft u alles in één hand. Dit is vooral handig bij kleine woningschades waar er een combinatie is van inboedel- en opstalschade. De opstalverzekering van de VvE is primair bedoeld voor schades (lekkages/brand/etc.), die de gemeenschappelijke delen betreffen.

In de kelderkeuken/strijklokaal staat een mand met gevonden wasgoed.

Ook wasgoed wat te lang hangt in het drooglokaal wordt hier in gedaan. U moet uw was binnen 24 uur weghalen van de lijn. Is het waslokaal vol? Maak dan gebruik van de wasdroger of droog het in uw eigen appartement. Het is niet toegestaan wasgoed van andere bewoners weg te halen. Periodiek haalt de facilitair medewerker vergeten/te lang hangend wasgoed weg.

Na enkele weken wordt het niet opgehaalde wasgoed weggebracht naar de textielrecycling.

Het is niet mogelijk een logeerkamer te annuleren. We vinden het fijn wanneer u het doorgeeft, maar de kosten worden niet gerestitueerd.

Ja, dat kan. Maar enkel tijdens het jaarlijkse onderhoud. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door de VvE; de kosten worden aan u doorbelast. U kunt dit doorgeven via het meldingsformulier.

Het is niet mogelijk buiten het jaarlijkse onderhoud werkzaamheden te verrichten aan de verwarming! Ook mag u hier niet zelf aan klussen. 

Wanneer u niet meer tevreden bent met de plek van uw fiets kan deze vaak omgewisseld worden. Geef dit door via een melding.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

 • Een plek voor mandjesfietsen (iets meer plek)
 • Een plek voor elektrische fietsen (bij een stopcontact)
 • Een plek voor reguliere fietsen

Deze plekken zijn zowel in de kelder als in de buitenstalling in de tuin. Ook deze laatste is afgesloten en heeft als voordeel dat het niet nodig is om de met de fiets de trap op te lopen. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld lichamelijke klachten heeft waardoor traplopen lastig is.

Wilt u wisselen met iemand anders? Dan vragen we u om zelf even contact op te nemen met deze persoon; we zijn immers allemaal buren van elkaar. Als dit voor u samen akkoord is, geef het dan door via een melding dan wisselt de facilitair medewerker de bordjes om.

De ruimte is beperkt, dus het kan voorkomen dat we niet alle verzoeken kunnen honoreren.

In principe moet u uw spullen opslaan in uw eigen woning of berging.

Het is niet toegestaan spullen te plaatsen in de gangen, trappenhuizen, kelders, logeerkamers of andere gemeenschappelijke gedeelten. Dit in verband met de brandveiligheid.

Er zijn twee uitzonderingen:

 • In de voormalige stookruimte in de kelder is wat extra ruimte om bij bijvoorbeeld een verbouwing wat meubelstukken op te slaan. Dit ter beoordeling van het bestuur. Stuur een e-mail naar info@wilhelminaflat.nl, zodat het bestuur dit kan bespreken op de volgende bestuursvergadering (doorgaan de laatste woensdag van de maand). Soms lekt er wat water deze ruimte in; zorg dus altijd voor een goede ondergrond/bescherming van de meubels.
 • Een aantal ruimtes wordt als extra bergruimte verhuurd aan eigenaren voor langere tijd. Zodra deze ruimtes weer beschikbaar komen volgt er bericht in de nieuwsbrief.

Chipsleutels en sleutels voor de achterdeur worden via de VvE verstrekt (tegen betaling). Deze kunt u aanvragen via dit formulier. De VvE verstrekt geen kopieën van sleutels van bergingen of huisdeursleutels.

Ja, dit is mogelijk. De verhuisdeur zit normaal op slot, maar op aanvraag kan deze van het slot gedaan worden, zodat u gemakkelijker grote meubelstukken kunt vervoeren.

Vraag dit minimaal een week van tevoren aan via het meldingsformulier.

Let op: blokkeer nooit de elektrische (hoofd-) deur. Dit leidt tot storingen waardoor de deur niet meer goed dicht valt.

In sommige gevallen moet de elektriciteitsaansluiting ‘spanningsloos’ worden gemaakt door het tijdelijk verwijderen van de hoofdzekering. Bijvoorbeeld bij het vervangen van de meter (denk aan het plaatsen van een slimme meter) of het plaatsen van een nieuwe groepenkast. Het is verstandig om vooraf te informeren of het spanningsloos maken van de aansluiting nodig is, want het kost enige tijd om dit te regelen. Zo voorkomt u onnodige voorrijkosten van de elektricien.

Hoe regelt u dit? Netbeheerder Enexis moet in de kelder van het gebouw een zekering loshalen in de flatverdeelkast. In tegenstelling tot moderne gebouwen zitten de hoofdzekeringen niet in uw eigen appartement. Voor het stroomloos maken van uw aansluiting moet u zelf een afspraak inplannen via telefoonnummer (088) 857 70 00. 

Deze flatverdeelkast bevindt zich in de technische ruimte tegenover de trap in de kelder. De kast maakt onderdeel uit van de infrastructuur van Enexis. Soms verwijst de klantenservice van Enexis naar de VvE, alsof hier afspraken over zijn gemaakt maar dit is niet juist. De VvE heeft geen toegang tot de flatverdeelkast en kan u hier niet mee helpen.  Er zijn geen afspraken met Enexis hierover en de VvE neemt geen contact op met Enexis wanneer een bewoner/eigenaar (klant van Enexis) de individuele aansluiting stroomloos wil maken. Verwijs zo nodig de klantenservice naar deze website.

Zodra u weet wanneer de monteur komt kunt u via de e-Concierge een melding aanmaken. We zorgen dan dat de deur van de technische ruimte los gemaakt wordt.

Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (zie de lijst met huisnummers in de bibliotheek). Ook is er links boven de deur een noodkastje aangebracht met een sleutel van de technische ruimte. Maar ook in dit geval: de VvE heeft geen sleutel van de flatverdeelkast met zekeringen, deze heeft alleen Enexis!

Waarschijnlijk heeft u nog geen machtiging afgegeven voor de incasso van de verschuldigde kosten. Neem contact op met VvE Compleet.

Gastfietsen moeten voor de flat worden geplaatst. Het is niet toegestaan gastfietsen te plaatsen in de fietsenkelder of de stalling in de tuin. Deze fietsen worden verwijderd door de VvE.

De glazenwasser komt 3 keer per jaar. Meestal is dit in het voorjaar, in het najaar en rond de jaarwisseling. Via een bord in de hal en/of de nieuwsbrief krijgt u bericht hierover.

De glazenwasser wast enkel de ramen die niet voor u zelf toegankelijk zijn. Dit betekent dat de ramen op uw balkon door u zelf gelapt moeten worden.

Dringend verzoek om op de dagen dat de glazenwasser er is het zonnescherm in te klappen, anders blokkeert deze de hoogwerker van de glazenwasser voor uzelf en uw boven- en/of onderburen.

Het is mogelijk een extra stallingsplaats aan te vragen via het meldingsformulier. In de fietsenkelder is momenteel geen ruimte voor extra fietsen. De plek voor een extra fiets komt te vervallen wanneer de ruimte nodig is voor nieuwe bewoners die hun eerste fiets willen plaatsen.

Het huishoudelijk reglement stelt de volgende eisen:

 1. Er mag enkel zonwering worden geplaatst met een effen bloedoranje kleur (Swela 34226 of 34926). Er mag enkel een uitvalscherm of knikarmscherm worden toegepast.
 2. Het is niet toegestaan een zonwering te bevestigen aan een bovenliggend balkon of dakconstructie.
 3. In afwijking van 1 en 2 mag een verticale zonwering worden geplaatst op de balkons van de appartementen 113, 114, 213, 214, 313, 314, 413 en 414. Deze verticale zonwering mag worden bevestigd aan het bovenliggende balkon of dakconstructie.
 4. Het aanbrengen van rolluiken voor de ramen is niet toegestaan.

De in het huishoudelijk reglement opgenoemde typen doek zijn niet meer leverbaar. Ook is het ’technisch zilver’ waarin de omkasting doorgaans gemaakt wordt steeds minder goed leverbaar. In de jaarvergadering 2020 is daarom het volgende besloten:

Het nieuwe typenummer is Dickson Orchestra 0020-120 oranje/rood. Voor de omkasting van de schermen geldt dat deze uitgevoerd moeten worden in technisch zilver of geanodiseerd de kleur RAL9006.

Moet er een zonnescherm geplaatst worden met een hoogwerker? Maak dan tijdig een melding aan via de e-Conciërge om het grote hek open te doen (dit staat standaard op slot), anders kan de aannemer niet in de tuin komen.

Het maken van een afspraak verloopt via VvE Compleet. De benodigde formulieren met uitleg zijn hier te downloaden voor koop en huur. Houd rekening met een doorlooptijd van maximaal 4 weken. Vraag toestemming dus tijdig aan!