Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan een aantal veelgestelde vragen.

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Flatgebouw Koningin Wilhelmina is een gemeentelijk monument. Hiervoor is geen energielabel verplicht. Zie deze website van de Rijksoverheid.

De VvE verstrekt daarom geen documenten e.d. voor de aanvraag van een dergelijk label. Wel kunt u eventuele kopers of huurders wijzen op de aanwezigheid van isolerende beglazing, dak- en vloerisolatie en zonnepanelen op de het dak.

Soms krijgt u na de overdracht alsnog een boete-aanzegging van de inspectie Leefomgeving & Milieu. Dit komt doordat de inspectie geen toegang heeft tot de gemeentelijke registratie en dus niet weet dat de flat een gemeentelijk monument is. U kunt verwijzen naar de lijst met gemeentelijke monumenten op de website van de gemeente Enschede.

In de gangen zijn rookmelders aangebracht. Deze zijn per gang onderling gekoppeld en werken op batterijen. Periodiek worden door de facilitair medewerkers de batterijen vervangen.

Wanneer de rookmelder desondanks toch piept, dan betekent dit dat de batterij leeg dreigt te raken. In dat geval:

 • Draai de rookmelder van het plafond. Dit kan door ze met de hand een kwartslag te draaien.
 • Verwijder de batterijen en leg de rookmelder aan de kant van de gang op de grond.
 • Stuur een e-mail naar de bewonerscommissie om het probleem te melden.

Een tikkende verwarming kan hinderlijk zijn. Het tikken is echter een natuurlijk fenomeen wat wordt veroorzaakt door het krimpen en uitzetten van radiatoren en buizen bij het opwarmen en afkoelen. Het is in de meeste gevallen geen storing waar de VvE iets aan kan doen.

Een aantal typische oorzaken zijn:

 • Een radiator is onvoldoende ontlucht. Doordat deze niet gelijkmatig warm wordt zet deze ook ongelijkmatig uit, waardoor deze gaat tikken. Zorg ervoor dat alle radiatoren goed ontlucht zijn.
 • Buizen klemmen iets bij doorvoeren door muren, vloeren of bij radiatorbeugels. U kunt proberen een klein beetje siliconenspray aan te brengen om te voorkomen dat deze tegen elkaar schuren.

De VvE kan in de meeste gevallen niets doen om het tikken te verminderen. Het wordt aangeraden om contact op te nemen met de boven-/onderburen en samen na te gaan wat de mogelijke oorzaak kan zijn.

De machine reageert niet

In de meeste gevallen kunt u dit probleem oplossen door de aan-/uitknop van de automaat ingedrukt te houden. De machine schakelt dan uit.

Druk vervolgens weer kort op de aan-/uitknop. De machine is dan opnieuw opgestart.

De was komt erg nat uit de wasmachine

Waarschijnlijk heeft u gekozen voor een programma (b.v. kreukherstellend of wol) waarbij de machine weinig centrifugeert. Het kan ook veroorzaakt worden door het overbeladen van de machine (te veel was).

Het is aan te raden om de was nog een keer extra te centrifugeren. De wasmachine heeft hiervoor een speciale stand. Hang geen druipend/drijfnatte was op in het drooglokaal.

Is er een andere storing?

Neem dan contact op met VvE Compleet.

De was- en droogautomaat werken op munten.

Deze munt gaat verloren wanneer u deze inwerpt vóórdat u de was in de machine hebt gestopt. Ook wanneer u tussentijds de deur van de machine opent zal de munt verloren gaan.

Volg altijd precies de instructies die zijn opgehangen in het waslokaal. Er zijn twee belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Eerst de machine vullen, programmeren en op start drukken. De machine vraagt om een muntje.
 • Muntje pas inwerpen wanneer het lampje brandt op de muntautomaat.
 • Na het inwerpen gaat de machine automatisch van start.

Eventuele verloren gegane munten worden niet gerestitueerd.

Ja, dit is mogelijk, maar alleen na toestemming. Neem tijdig (> 1 week vooraf!) contact op met de bewonerscommissie. Als er niet (tijdig) een melding aangemaakt is, kan de aannemer er niet in.

Deels moeten apparaten over het gras rijden. Met name in natte perioden is dit lastig. Vraag de aannemer om zo nodig rijplaten mee te nemen. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gazon.

De elektriciteitsaansluiting is van iedere individuele eigenaar. U moet zelf (of via uw verhuurder) een elektricien inschakelen om eventuele storingen te verhelpen. Bij uitval van de stroom kunt u bellen met het nationale storingsnummer 0800 9009. Zie ook https://www.gasenstroomstoringen.nl.

De vergadering van eigenaren bepaalt of en zo ja wanneer de balkonhekken en stalen puien geschilderd worden.  De VvE stuurt geen schilder voor individuele meldingen.

Als u een klein plekje wilt bijwerken, dan kan dit uiteraard, mits u maar de juiste kleur gebruikt.

Het is niet de bedoeling dat u zelf groot schilderwerk gaat doen; daar zou u toestemming van de vergadering van eigenaars voor nodig hebben.

De volgende kleuren worden gebruikt:

 • Balkonhekken: grachtengroen (Sikkens QO0510) in glans
 • Stalen kozijnen: RAL9001

Nee, de VvE heeft geen reservesleutels meer in beheer van individuele woningen. Het is verstandig om op een veilige plaats – bijvoorbeeld bij buren of bekenden – een reservesleutel achter te laten.

Mocht u desondanks uw sleutel verloren zijn en er niet meer in komen, neem dan contact op met een sleutelmaker om het slot open te maken. Een bekende slotenspecialist in Enschede is Adema aan de Lipperkerkstraat: De Sleutelspecialist Adema & Zn.

 

Dit is uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf. Vier maal per week is er een schoonmaker aanwezig. Daarnaast zijn er facilitaire medewerkers die periodiek een aantal grotere schoonmaak klussen uitvoeren.

Als u iets wilt melden, dan willen we vragen dit te melden via het formulier. In dat geval wordt het ofwel doorgezet naar het schoonmaakbedrijf, ofwel naar een andere dienstverlener.

Gas
Het gas kan alleen worden afgesloten door middel van de kraan in uw keuken. Het is niet mogelijk om het gas vóór de kraan af te sluiten. Houd hier rekening mee bij eventuele verbouwingsplannen van uw keuken.

Water
Voor het water bent u verplicht om stopkranen aan te brengen op de verbinding tussen de gemeenschappelijke leiding en de leidingen van uw eigen appartement. Daarmee kunt u dan het water afsluiten.

Zijn er geen stopkranen aanwezig, dan dienen deze eerst aangebracht te worden door de installateur van de VvE.  De kosten hiervoor worden aan u doorbelast. Neem contact op met VvE Compleet.

Pas na het aanbrengen van stopkranen kan uw eigen installateur zijn werkzaamheden uitvoeren.

Het warmteverbruik wordt gemeten door middel van radiatormetertjes van Techem. Deze meters zenden iedere 2 weken radiografisch de standen door naar een online platform.

U kunt uw standen uitlezen via Mijn Energiecoach. Daar kunt u uw verbruik ook vergelijken met het gemiddelde van het flatgebouw en vindt u tips over zuinig stoken.

Aan het einde van het jaar wordt (mede) door middel van de meterstanden bepaald welke deel van de gezamenlijke gasrekening u moet betalen.

Inloggegevens

 • Huurt u een appartement? Neem dan contact op met uw verhuurder.
 • Bent u eigenaar/bewoner? Dan heeft u een e-mail gekregen met een activatiecode. Heeft u deze nog niet ontvangen, neem dan contact op met VvE Compleet.

Standen vergelijken

 • Log in op Mijn Energiecoach.
 • Klik in de linker menubalk op ‘Mijn Energiecoach’.
 • U ziet nu grafieken met het verbruik van uw woning en uitgesplitst per radiator.
 • Klik op de knop ‘het gemiddelde van het object’ – hiermee kunt u uw verbruik vergelijken met het gemiddelde verbruik. Het gemiddelde verbruik verschijnt als lijn tussen de staafdiagrammen. Zijn de staafjes hoger dan de lijn, dan verbruikt u meer dan gemiddeld. De kans is groot dat u dan (extra) moet bijbetalen aan het einde van het stookseizoen.

Problemen

Zijn er problemen met het gebruik van Mijn Energiecoach? Kunt u bijvoorbeeld niet inloggen of ontbreken er standen? Neem dan contact op met Techem.

U kunt een reservering aanvragen via dit formulier. De reservering is definitief wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

Op de dag van het verblijf ontvangt u de sleutel in de brievenbus van uw eigen appartement.

Na het verblijf kunt u de sleutel retourneren in de brievenbus in de hal.

Soms wordt de VvE benaderd met het verzoek om een brief te schrijven naar een bewoner i.v.m. door een andere bewoner ervaren overlast (b.v. door geluiden).

De VvE is echter geen ‘politie-agent’ in de flat. Doorgaans beperkt de VvE zich tot het waarschuwen van bewoners die niet op de juiste manier omgaan met de gemeenschappelijke delen van het gebouw (b.v. het foutief stallen van een fiets).

Bij overlast tussen buren onderling merken we vaak dat mensen het er nog niet met elkaar over hebben gehad. Terwijl het onderlinge gesprek toch vaak de eerste én de beste stap is om ervaren overlast te beperken. Het sturen van een brief door de VvE werkt dan vrijwel altijd averechts, zo is de ervaring van VvE Compleet. Om een voorbeeld te geven: we horen bij geluidshinder vaak terug dat mensen niet door hebben hoe ver het geluid (van bijvoorbeeld een televisie) kan dragen in het gebouw en wat dit voor een andere bewoner kan betekenen. Door dit bespreekbaar te maken onderling is er vrijwel altijd een oplossing voor te vinden. Meer tips zijn te vinden op www.buurtbemiddelingenschede.nl.

Bij extremere vormen van overlast is het eerste aanspreekpunt de politie. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 0900-8844. Ook zou u via bijvoorbeeld uw rechtsbijstand een procedure kunnen beginnen, op basis van het burenrecht.

De VvE kan doorgaans pas iets ondernemen wanneer er sprake is van langdurige en aantoonbare overtreding van de regels in de akte van splitsing. Hiervoor is een duidelijk dossier nodig waarin (liefst door meerdere bewoners) is vastgelegd op welke specifieke tijdstippen er welke overlast is geweest. Ook moet dit onderbouwd worden, bijvoorbeeld met meldingen naar de politie. De VvE kan dan, na beoordeling door onze advocaat, een formele waarschuwing opleggen en de jaarlijkse vergadering van eigenaars kan besluiten tot het opleggen van boetes of het ontzeggen van de toegang tot het gebouw.

Alle administratieve gegevens zijn te vinden op het portal van VvE Compleet: https://vvecompleet.twinq.nl. U kunt inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u van VvE Compleet heeft gekregen. Heeft u dit niet meer bij de hand, neem dan contact op met VvE Compleet.

Glasschade kunt u zelf aanmelden via de Glaslijn, op telefoonnummer 0800 7762236.

Voor de meeste zaken in uw eigen woning bent u zelf verantwoordelijk. Denk aan:

 • Onderhoud aan hang- en sluitwerk: bijvoorbeeld een deur die klemt, een slot wat niet werkt of een raam wat niet meer goed open/dicht wil.
 • Lekkende kranen en verstopte afvoeren.
 • Stucwerk of behang aan wanden en plafonds in uw woning
 • De deurbel
 • De elektrische installatie

Voor een beperkt aantal zaken kunt u bij de VvE terecht. Dit betreft o.a.:

 • Onderhoud aan de verwarming (radiatoren/radiatorkranen)
 • De intercominstallatie
 • Problemen met gemeenschappelijke leidingen voor gas, water en riool.

Dit is bepaald in het algemeen reglement van de akte van splitsing.

Het wachtwoord is opgenomen in vrijwel iedere nieuwsbrief van de VvE waarin wordt verwezen naar de eConcierge.

Kunt u dit niet meer vinden?  Kijk dan op het prikbord in de huisbibliotheek.

De VvE heeft een opstalverzekering waarin ook glasschade verzekerd is.

Glasschade kunt u zelf aanmelden via de Glaslijn, op telefoonnummer 0800 7762236.

Met name de stalen kozijnen zorgen soms voor tochtklachten.

Tocht is gemakkelijk te verminderen door in de sponning van de ramen en/of deur tochtband aan te brengen. Dit dient u zelf te doen.

In dit filmpje wordt het uitgelegd.

 

Het kan voorkomen dat er overlast is van vogels of van vleermuizen. Helaas is hier vanuit de VvE niets aan te doen.

 • Vleermuizen houden zich doorgaans op in de spouwmuren en vliegen vanaf de flat naar het park om daar vliegjes e.d. te vangen. Vleermuizen zijn beschermde dieren en mogen niet bestreden worden.
  • Mocht u onverhoopt een vleermuis in huis aantreffen, doe dan een raam open en zet het licht uit. De vleermuis zal na enige tijd vanzelf naar buiten vliegen.
  • Mocht een vleermuis verzwakt zijn en niet weggaan, bel dan de Dierenambulance. Het is niet aan te raden om zelf de vleermuis vast te pakken, omdat ze ziektes kunnen overbrengen.
 • Rond de flat worden diverse vogels gesignaleerd. Doorgaans veroorzaken deze geen overlast. Ze hebben bovendien een nuttige rol bij bijvoorbeeld het opeten van de eikenprocessierups.
  • Soms nestelen er tussen de kiezelstenen op het dak scholeksters. Ook dit zijn beschermde dieren, die niet verstoord mogen worden. Met name in het broedseizoen kunnen deze dieren (hinderlijk) lawaai maken, ter bescherming van hun jongen. Zie https://www.scholeksterophetdak.nl voor meer informatie.
  • Het is niet aan te raden om vogels te voeren. In het park en rond de flat worden namelijk geregeld ratten en muizen gesignaleerd. Die worden mogelijk weer aangetrokken door vogelvoer (zaad, maar bijvoorbeeld ook brood wat aan de eenden wordt gevoerd).

De VvE heeft een gezamenlijke opstalverzekering. Deze dekt schade aan het gebouw. Voor schade aan uw spullen (meubels, maar ook het zonnescherm of de laminaatvloer) dient u zelf een inboedelverzekering af te sluiten.

Aandachtspunten:

 • Glasschade kunt u zelf aanmelden via de Glaslijn, op telefoonnummer 0800 7762236.
 • Overige schade kunt u aanmelden via VvE Compleet. Neem in geval van ernstige calamiteiten telefonisch contact op met VvE Compleet, zodat er zo nodig voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden (b.v. droogapparatuur om schade te voorkomen).
 • De opstalverzekering is alleen bedoeld voor schades veroorzaakt in/door de gemeenschappelijke delen. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage uit de gezamenlijke waterleiding of een lek dak.
  • Afhankelijk van de situatie geldt er een eigen risico oplopend tot 1.500 euro. Bij schade veroorzaakt in een privé gedeelte zal dit eigen risico op de betreffende eigenaar/veroorzaker verhaald worden.
  • Als de schade veroorzaakt wordt door b.v. klus-ongelukken bij de buren of lekkende privé-leidingen dan dient u hier de buren rechtstreeks voor aansprakelijk te stellen. Zij kunnen dit dan mogelijk verhalen bij hun WA-verzekering of aannemer; het eigen risico speelt dan meestal niet.
  • Neem dus altijd eerst contact op met de buren bij schades waarvan u denkt dat de oorzaak in een omliggend appartement ligt.
 • Het is aan te raden om bij uw inboedelverzekering ook z.g.n. ‘eigenaarsbelang’ te verzekeren. Hierdoor kunnen veel schades via uw eigen verzekeraar afgehandeld worden en heeft u alles in één hand. Dit is vooral handig bij kleine woningschades waar er een combinatie is van inboedel- en opstalschade. De opstalverzekering van de VvE is primair bedoeld voor schades (lekkages/brand/etc.), die de gemeenschappelijke delen betreffen.

In de kelderkeuken/strijklokaal staat een mand met gevonden wasgoed.

Ook wasgoed wat te lang hangt in het drooglokaal wordt hier in gedaan. U moet uw was binnen 24 uur weghalen van de lijn. Is het waslokaal vol? Maak dan gebruik van de wasdroger of droog het in uw eigen appartement. Het is niet toegestaan wasgoed van andere bewoners weg te halen. Periodiek haalt de facilitair medewerker vergeten/te lang hangend wasgoed weg.

Na enkele weken wordt het niet opgehaalde wasgoed weggebracht naar de textielrecycling.

Het is niet mogelijk een logeerkamer te annuleren. Ook worden geen kosten gerestitueerd bij het niet-gebruiken van de kamer.

Ja, dat kan. Maar enkel tijdens het jaarlijkse onderhoud. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door de VvE; de kosten worden aan u doorbelast.

Neem contact op met VvE Compleet.

Het is niet mogelijk buiten het jaarlijkse onderhoud werkzaamheden te verrichten aan de verwarming! Ook mag u hier niet zelf aan klussen. 

Wanneer u niet meer tevreden bent met de plek van uw fiets kan deze vaak omgewisseld worden. Geef dit door via een e-mail naar de bewonerscommissie.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

 • Een plek voor mandjesfietsen (iets meer plek)
 • Een plek voor elektrische fietsen (bij een stopcontact)
 • Een plek voor reguliere fietsen

Deze plekken zijn zowel in de kelder als in de buitenstalling in de tuin. Ook deze laatste is afgesloten en heeft als voordeel dat het niet nodig is om de met de fiets de trap op te lopen. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld lichamelijke klachten heeft waardoor traplopen lastig is.

Wilt u wisselen met iemand anders? Dan vragen we u om zelf even contact op te nemen met deze persoon; we zijn immers allemaal buren van elkaar. Als dit voor u samen akkoord is, geef het dan door aan de bewonerscommissie.

De ruimte is beperkt, dus het kan voorkomen dat we niet alle verzoeken kunnen honoreren.

In principe moet u uw spullen opslaan in uw eigen woning of berging.

Het is niet toegestaan spullen te plaatsen in de gangen, trappenhuizen, kelders, logeerkamers of andere gemeenschappelijke gedeelten. Dit in verband met de brandveiligheid.

Een aantal ruimtes wordt als extra bergruimte verhuurd. Zodra deze ruimtes weer beschikbaar komen volgt er bericht in de nieuwsbrief.

Chipsleutels en sleutels voor de achterdeur worden via de VvE verstrekt (tegen betaling). Deze kunt u aanvragen via dit formulier. De VvE verstrekt geen kopieën van sleutels van bergingen of huisdeursleutels.

Ja, dit is mogelijk. De verhuisdeur zit normaal op slot, maar op aanvraag kan deze van het slot gedaan worden, zodat u gemakkelijker grote meubelstukken kunt vervoeren.

Vraag dit minimaal een week van tevoren aan via de bewonerscommissie.

Let op: blokkeer nooit de elektrische (hoofd-) deur. Dit leidt tot storingen waardoor de deur niet meer goed dicht valt. Kosten voor reparatie worden verhaald op de veroorzaker.

Nee, dit is geen VvE-verantwoordelijkheid en de VvE heeft hier ook geen invloed op.

De parkeerplaats voor de flat is openbaar terrein. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het plaatsen van laadpalen. Informatie over het laadpalenbeleid is hier te vinden.

De gemeente heeft bepaald dat er enkel op bepaalde plaatsen in iedere wijk laadpalen geplaatst mogen worden. In de omgeving van de flat zijn er o.a. laadpalen aan de de Kortenaerstraat, Nassaustraat, Tubantiastraat, Triomfboog en Keperstraat. Ook is er een laadpaal geplaatst aan de Stadsmatenstraat. In de nabije omgeving zijn er bovendien enkele snelladers (o.a. op het meubelplein en aan de Westerval bij het Argos tankstation).

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid kunt u het beste contact opnemen met de gemeente Enschede.

Dit is mogelijk. U kunt de statafel meenemen uit de kelderkeuken.

Na gebruik s.v.p. de statafel terug zetten in de kelderkeuken.

De flat heeft een steekwagen die eventueel geleend kan worden.

U vindt de steekwagen in de kelder, deze staat in de kelderkeuken. Gelieve de steekwagen na gebruik daar weer terug te plaatsen.

Het is niet de bedoeling dat u de steekwagen in uw woning laat staan of (b.v. bij een verhuizing) meeneemt naar elders. Zet na ieder gebruik de steekwagen terug in de kelderkeuken. Als het steekwagentje daar niet (meer) staat dan is het waarschijnlijk bij een andere bewoner in gebruik.

Mocht er onverhoopt een beschadiging ontstaan (b.v. een lekke band) dan dient u dit zelf te herstellen.

Nee, dit is niet toegestaan. De kozijnen zijn een gemeenschappelijke zaak en worden onderhouden door de VvE. De vergadering van eigenaars beslist daarover.

U mag dus niet zonder toestemming van de vergadering bijvoorbeeld de kozijnen vervangen. Als u iets wilt veranderen dan kunt u dit inbrengen als vergaderpunt.

Doordat de flat een gemeentelijk monument is, is het veranderen van m.n. de oude stalen kozijnen ook gebonden aan beperkingen. Er moet in veel gevallen een monumentenvergunning voor worden aangevraagd.

Het is wel toegestaan om tochtband aan te brengen wanneer u last hebt van tocht.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. De badkamers en toiletten zijn enkel bedoeld voor het gebruik door gasten van de logeerkamers.

Wel kunt u uiteraard voor enkele dagen een logeerkamer reserveren wanneer u vanwege een verbouwing tijdelijk geen gebruik kunt maken van uw eigen slaapkamer of sanitair.

Chipsleutels en sleutels voor de achterdeur worden via de VvE verstrekt (tegen betaling).

Deze kunt u aanvragen via dit formulier.

In sommige gevallen moet de elektriciteitsaansluiting ‘spanningsloos’ worden gemaakt door het tijdelijk verwijderen van de hoofdzekering. Bijvoorbeeld bij het vervangen van de meter (denk aan het plaatsen van een slimme meter) of het plaatsen van een nieuwe groepenkast. Het is verstandig om vooraf te informeren of het spanningsloos maken van de aansluiting nodig is, want het kost enige tijd om dit te regelen. Zo voorkomt u onnodige voorrijkosten van de elektricien.

Hoe regelt u dit? Netbeheerder Enexis moet in de kelder van het gebouw een zekering loshalen in de flatverdeelkast. In tegenstelling tot moderne gebouwen zitten de hoofdzekeringen niet in uw eigen appartement. Voor het stroomloos maken van uw aansluiting moet u zelf een afspraak inplannen via telefoonnummer (088) 857 70 00. 

Deze flatverdeelkast bevindt zich in de technische ruimte tegenover de trap in de kelder. De kast maakt onderdeel uit van de infrastructuur van Enexis. Soms verwijst de klantenservice van Enexis naar de VvE, alsof hier afspraken over zijn gemaakt maar dit is niet juist. De VvE heeft geen toegang tot de flatverdeelkast en kan u hier niet mee helpen.  Er zijn geen afspraken met Enexis hierover en de VvE neemt geen contact op met Enexis wanneer een bewoner/eigenaar (klant van Enexis) de individuele aansluiting stroomloos wil maken. Verwijs zo nodig de klantenservice naar deze website.

Zodra u weet wanneer de monteur komt kunt u contact opnemen met de bewonerscommissie. Dit moet minimaal één week vantevoren. We zorgen dan dat de deur van de technische ruimte van het slot gehaald wordt. Maar nogmaals: de VvE kan de Enexis-flatverdeelkast, die zich in deze ruimte bevindt, niet zelf van het slot halen.

Bij calamiteiten is er links boven de deur een noodkastje aangebracht met een sleutel van de technische ruimte. Maar ook in dit geval: de VvE heeft geen sleutel van de flatverdeelkast met zekeringen, deze heeft alleen Enexis!

Waarschijnlijk heeft u nog geen machtiging afgegeven voor de incasso van de verschuldigde kosten. Neem contact op met VvE Compleet.

Het onderhoud van hang- en sluitwerk is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. U zult dus zelf moeten zorgen voor het regelmatig smeren van sloten en scharnieren en het repareren van eventuele storingen.

De draai/kiepramen in de aluminium kozijnen kunnen na verloop van tijd wat moeilijker gaan sluiten. Het helpt vaak om de scharnieren en sluitpunten in te sprayen met WD40. Als er echt iets kapot is gegaan kunt u het beste de hulp inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf.

Bij defecten van deursloten (voordeur, balkon) kunt u eventueel de hulp inschakelen van slotenmaker.

Van de stalen kozijnen is bekend dat deze soms niet meer goed afsluiten en tocht doorlaten. Dit is gemakkelijk zelf op te lossen door een stukje tochtband aan te brengen.

Er kunnen een aantal dingen aan de hand zijn:

De radiatorknop is bedekt
In de flat zijn thermostatische radiatorknoppen aangebracht. De cijfers corresponderen met de temperatuur. Stand 3 correspondeert met ca. 19-20 graden.

Als de radiatorkraan bedekt is, bijvoorbeeld door gordijnen, radiatorombouw of een bankstel voor de radiator dan zal de ingestelde temperatuur ter hoogte van de kraan snel bereikt worden. Bij de kraan is het dan al snel warm (b.v. 19-20 graden op stand 3), waardoor de radiator uit wordt gezet en er geen warm water meer in komt en de rest van de ruimte wordt niet warm. Elders in de ruimte blijft het daardoor koud aanvoelen, vaak ook als u de radiatorkraan hoger zet.

Zorg dat de radiatorknop altijd ‘vrij’ in de ruimte zit.

Er zit lucht in de radiator
Na werkzaamheden aan de blokverwarming is er dikwijls sprake van enige lucht in het systeem. Dit kan zich na verloop van tijd gaan ophopen in radiatoren, met name op de bovenste verdiepingen, waardoor deze niet goed meer warm worden en/of lawaai gaan maken. U moet de radiator dan ontluchten. Dit kunt u eenvoudig zelf doen.

De meeste radiatoren zijn hiertoe voorzien van een ontluchtingskraantje.  Met een ontluchtingssleutel kunt u deze open draaien. In dit filmpje wordt het uitgelegd.

Het kan noodzakelijk zijn om deze procedure periodiek te herhalen.

Heeft uw radiator geen ontluchting?
Laat de radiatorkraan dan langere tijd (bijvoorbeeld 24 of 48 uur) op de hoogste stand open staan. Eventuele lucht zal dan uiteindelijk vanzelf ontsnappen naar een hoger gelegen radiator, vaak bij uw bovenburen. Neem dan dus wel contact met de bovenburen op, want zij zullen dan hun radiatoren ook moeten ontluchten.

Het kan ook hiervoor noodzakelijk zijn om deze procedure periodiek te herhalen.

Nachtverlaging van de blokverwarming
In de nachtperiode draait de blokverwarming op een lagere pompstand. Het zal overal in de flat nog steeds warm worden, maar het kan iets langer duren voordat het warm is in uw woning omdat er minder stroming is in de leidingen.

Komt u er nog steeds niet uit?
Neem contact op met VvE Compleet. Geef duidelijk aan wat u al geprobeerd heeft om zelf het probleem op te lossen. Mocht er een monteur moeten komen en blijkt het toch om één van bovenstaande problemen te gaan, dan worden de kosten aan u doorbelast.

In vrijwel alle gevallen ligt de oorzaak van een verstopping in uw eigen afvoerleidingen. De VvE is alleen verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke afvoerleidingen.

Als er een verstopping is, dient u zelf een rioolreinigingsbedrijf in te schakelen (bijvoorbeeld www.rrs.nl of www.schoonriool.nl), dit kan de VvE niet voor u doen.

Als uit een schaderapport of camera-inspectie duidelijk blijkt dat de verstopping toch in het gemeenschappelijke riool zit, neem dan telefonisch contact op met VvE Compleet voor overleg over het verder verhelpen van de storing. Het telefoonnummer is (053) 4321943.

Gastfietsen moeten voor de flat worden geplaatst. Het is niet toegestaan gastfietsen te plaatsen in de fietsenkelder of de stalling in de tuin. Deze fietsen worden verwijderd door de VvE.

De glazenwasser komt 3 keer per jaar. Meestal is dit in het voorjaar, in het najaar en rond de jaarwisseling. Via een bord in de hal en/of de nieuwsbrief krijgt u bericht hierover.

De glazenwasser wast enkel de ramen die niet voor u zelf toegankelijk zijn. Dit betekent dat de ramen op uw balkon door u zelf gelapt moeten worden.

Dringend verzoek om op de dagen dat de glazenwasser er is het zonnescherm in te klappen, anders blokkeert deze de hoogwerker van de glazenwasser voor uzelf en uw boven- en/of onderburen.

Het is mogelijk een extra stallingsplaats aan te vragen via het meldingsformulier. In de fietsenkelder is momenteel geen ruimte voor extra fietsen. De plek voor een extra fiets komt te vervallen wanneer de ruimte nodig is voor nieuwe bewoners die hun eerste fiets willen plaatsen.

Het huishoudelijk reglement stelt de volgende eisen:

 1. Er mag enkel zonwering worden geplaatst met een effen bloedoranje kleur (Swela 34226 of 34926). Er mag enkel een uitvalscherm of knikarmscherm worden toegepast.
 2. Het is niet toegestaan een zonwering te bevestigen aan een bovenliggend balkon of dakconstructie.
 3. In afwijking van 1 en 2 mag een verticale zonwering worden geplaatst op de balkons van de appartementen 113, 114, 213, 214, 313, 314, 413 en 414. Deze verticale zonwering mag worden bevestigd aan het bovenliggende balkon of dakconstructie.
 4. Het aanbrengen van rolluiken voor de ramen is niet toegestaan.

De in het huishoudelijk reglement opgenoemde typen doek zijn niet meer leverbaar. Ook is het ’technisch zilver’ waarin de omkasting doorgaans gemaakt wordt steeds minder goed leverbaar. In de jaarvergadering 2020 is daarom het volgende besloten:

Het nieuwe typenummer is Dickson Orchestra 0020-120 oranje/rood. Voor de omkasting van de schermen geldt dat deze uitgevoerd moeten worden in technisch zilver of geanodiseerd de kleur RAL9006.

Moet er een zonnescherm geplaatst worden met een hoogwerker? Neem dan tijdig contact op met de bewonerscommissie, minimaal één week van te voren (het hek staat standaard op slot), anders kan de aannemer niet in de tuin komen.

Het maken van een afspraak verloopt via VvE Compleet. De benodigde formulieren met uitleg zijn hier te downloaden voor koop en huur. Houd rekening met een doorlooptijd van maximaal 4 weken. Vraag toestemming dus tijdig aan!

In alle appartementen is een kabelaansluiting van Ziggo. Daarnaast is er een telefoon- en glasvezelaansluiting van KPN (via het netwerk van KPN zijn er ook andere aanbieders actief).

De VvE is niet verantwoordelijk voor deze leidingen en aansluitingen. U moet contact opnemen met uw aanbieder bij vragen of storingen.

Soms is het voor een reparatie nodig om toegang te krijgen tot een verdeel- of versterkerkast. Ook hiervoor is de VvE niet verantwoordelijk; deze bevinden zich in kasten aan de straat en/of in de achtertuin, maar niet in het flatgebouw.

Wel zult u uiteraard zelf de monteur toegang moeten geven tot uw woning en/of de achtertuin.