Eigenaar gezocht

Voor de flat staan een tweetal zaken waarvan de eigenaar gezocht wordt.

Is dit van u? Of weet u van wie dit is? Dan ontvangen we graag een melding via de e-concierge.

Oude fiets

Deze oma-fiets staat al enkele weken voor de flat met slot en defect ketting. Van wie is deze fiets? Verzoek om deze te verwijderen, anders wordt deze aangemeld als weesfiets bij de gemeente.

Balkonbedekking en hout

In/bij de puincontainer van de aannemer is door een bewoner plastic en hout gedumpt. Dit is niet de bedoeling (er mag alleen puin/steen in).

Is dit van u? Dan graag z.s.m. dit (laten) verwijderen door Twente Milieu.

Balkonrenovatie vordert

De voorkant staat nu enkele weken in de steigers. Het hak- en breekwerk heeft veel overlast opgeleverd, maar inmiddels zijn de eerste balkons bijna klaar.

De komende tijd worden achtereenvolgens:

  • De nieuwe vloeren gestort
  • Coatingen aangebracht op de vloer
  • Coating aangebracht op de kopkant van de balkons en de onderzijde.

Bij sommige balkons was meer schade dan verwacht aan de balkonrand, hierdoor lopen de werkzaamheden iets uit. Meer informatie over de planning is te vinden op deze pagina.

Onderstaande foto’s geven een eerste indruk van het resultaat:

Kaal beton; hier is de bovenste laag verwijderd.
Nieuwe dekvloer is aangebracht
Vloer voorzien van nieuwe coating. Langs de muur is een ‘dampgootje’ aangebracht voor de afvoer van het water.

Zonnepanelen geplaatst

Op de flat zijn midden 2020 zonnepanelen geplaatst. Hiermee kunnen we nu voorzien in het gemeenschappelijke verbruik van het flatgebouw.

Zonnepanelen

 

Fiets weg?

In de afgelopen maanden zijn de fietsenstallingen in de kelder en de tuin opnieuw ingedeeld. Alle fietsen die voorheen een toegekende plek hadden zijn opnieuw van een huisnummer voorzien.

Helaas is gebleken dat er een tiental fietsen zijn die niet op een toegewezen plek stonden. Ondanks veler verzoek hebben de eigenaren zich tot nu toe niet gemeld. Deze fietsen zijn nu weggehaald en opgeslagen.

Begin 2020 zullen de fietsen afgevoerd worden. Een overzicht van de fietsen staat hier.

Betreft dit uw fiets? Maak dan een melding aan via de e-concierge, zodat we een genummerde plek kunnen aanmaken.

Energielabel nodig?

Bij de verkoop of verhuur van een woning is in de meeste gevallen een energielabel verplicht. Een energielabel wordt toegekend aan iedere individuele woning (en niet voor de flat als geheel). De VvE krijgt daarom vaak de vraag van eigenaren om informatie over CV-ketels, isolatie, etc.

De flat is echter aangewezen als gemeentelijk monument. In zo’n geval is het hebben van een energielabel optioneel. Dit betekent dat bij de overdracht van een appartementsrecht bij de notaris niet verplicht is.

Meer informatie is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen/vraag-en-antwoord/wanneer-is-het-energielabel-voor-woningen-verplicht

e-Concierge actief

Vanaf heden is het mogelijk om via de website wasmunten te bestellen en een logeerkamer te reserveren. De kosten worden dan automatisch afgeschreven van uw rekening.

De formulieren zijn te vinden via https://www.wilhelminaflat.nl/e-concierge.
Alle bewoners en eigenaren hebben per e-mail een wachtwoord ontvangen voor deze pagina.

Vanaf 1 november is het niet langer mogelijk om met contant geld wasmunten te bestellen c.q. logeerkamers af te rekenen.