Energieprijzen voor 2023 verder gestegen

Ons flatgebouw heeft een blokverwarmingsinstallatie. Dit betekent dat we met één centraal ketelhuis en één gasaansluiting alle appartementen verwarmen.

Helaas is er nog geen prijsplafond voor het gas wat we verbruiken. Er wordt gezocht naar een oplossing, maar deze is er nog niet.

Zonder compensatie gaan we – op basis van indicaties van de gasleverancier –  voor volgend jaar vooralsnog uit van een stijging van ca. 140% van de stookkosten (meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2022). We verwachten in december hier duidelijkheid over te hebben, mogelijk wordt dit nog hoger. De voorschotten zullen hier per 1 januari op aangepast worden.

Het is dus nog meer dan in het verleden belangrijk om zuinig om te springen met warmte. Denk hierbij aan het aanbrengen van tochtstrips in de kieren van de stalen kozijnen, het lager zetten van de verwarming of het aanbrengen van radiatorfolie. Via Mijn Energiecoach van Techem kunt u uw gebruik in de gaten houden en vergelijken met andere appartementen.

Een zuiniger gebruik merkt u direct in uw afrekening. De gezamenlijke gasrekening wordt voor 40% verdeeld naar rato van het breukdeel (~ oppervlakte van het appartement) en voor 60% naar rato van het relatieve verbruik d.m.v. de Techem meters op de radiatoren.

Voor de elektriciteit in de gemeenschappelijke ruimtes zijn de gestegen energiekosten minder een probleem. Door onze zonnepanelen zijn we op jaarbasis hier zelfvoorzienend. Wel is het ook hier uiteraard belangrijk om zuinig om te springen met energie, denk bijvoorbeeld aan grootverbruikers zoals de lift.

 

Update 1/11/2022: in een eerdere versie van dit artikel werd een verhoging van 115% genoemd. Helaas was hier de stijging in de energiebelastingen nog niet in meegenomen. Het actuele vooruitzicht is een stijging van 140%.