Ledenvergadering

In verband met de aanhoudende corona-situatie is het ingewikkeld om een fysieke vergadering te houden. Zo geldt nog steeds het thuiswerkadvies en is het lastig om een corona-proof setting te creëren voor een vergadering met 72 eigenaren.

Toch zijn er een aantal besluiten die genomen moeten worden. Op basis van de ervaring van VvE Compleet is daarom besloten tot een ‘vergadering-zonder-aanwezigen’. Hierbij krijgen alle eigenaren de stukken per e-mail of per post met daarbij een uitgebreide toelichting.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Jaarverslag en jaarrekening 2020 en begroting van 2021
 • Diverse onderhoudsvoorstellen:
  • het vervangen van de noodverlichting
  • het aanleggen van drainage tegen wateroverlast
  • het vervangen van de terrasverharding op een aantal plaatsen i.v.m. hardnekkig onkruid
  • noodzakelijk onderhoud aan een aantal afsluiters van de CV en de waterleiding
  • het verwijderen van de niet meer in gebruik zijnde blokcontainers
 • Het plaatsen van warmtekostenverdelingsmeters op de radiatoren en het (wettelijk verplichte) afrekenen van de warmtekosten conform het daadwerkelijke verbruik i.p.v. een vaste verdeelsleutel
 • Een aantal juridische en bestuurlijke zaken

Hoe vindt besluitvorming plaats?

Informatiedocument
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft bij één of meerdere van de punten op de agenda, dan kunt u deze indienen per e-mail via info@wilhelminaflat.nl of per post (zie de agenda voor de gegevens). Dit kan t/m 30 augustus.

Alle binnengekomen vragen/opmerkingen worden vervolgens gebundeld in een informatiedocument. De vragen worden door het bestuur en/of VvE Compleet beantwoord en/of voorzien van een toelichting waar nodig. Dit informatiedocument wordt op 3 september verzonden naar alle eigenaren.

Digitaal stemmen
T/m 12 september kunt u via de online omgeving van VvE Compleet uw stem uitbrengen. Het is ook mogelijk het stemformulier in te vullen en per post op te sturen. In het formulier machtigt u VvE Compleet om namens u een bepaalde stem uit te brengen. Tijdens een administratieve vergadering op 13 september zullen vervolgens alle stemmen worden geteld. Vandaar de term ‘vergadering-zonder-aanwezigen’.

Het stemsysteem staat inmiddels open; u kunt t/m 12 september ook te allen tijde uw stem nog wijzigen.

We roepen u dringend op om gebruik te maken van uw recht als eigenaar om uw stem uit te brengen. Wanneer u over één of meerdere agendapunten vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan ook niet om deze in te sturen.

Overige onderwerpen

Er zijn ook een aantal onderwerpen die we in deze setting niet kunnen bespreken. Dan gaat het bijvoorbeeld om het lange termijn onderhoud aan de gangen en het wel of niet plaatsen van postkasten voor de flat. Deze onderwerpen zullen besproken worden in de jaarvergadering van 2022. We hopen dat we dan weer op een normale manier kunnen vergaderen.

Fijne feestdagen!

Door de corona-beperkingen is het voor iedereen een bijzondere tijd. We wensen u ondanks deze beperkingen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021.

Winter 2005
Foto uit het flatarchief, winter 2005

Burenborrel zaterdag 29 augustus – GAAT NIET DOOR

Update 18 augustus: In verband met de verscherpte corona maatregelen gaat de geplande borrel tot nader order niet door.

 

Oorspronkelijke uitnodiging:

Op zaterdag 29 augustus van 16:00 – 19:00 uur organiseren we een ‘burenborrel’ in de tuin. Een ideale gelegenheid om informeel bij te praten, te vieren dat de grootste bouwoverlast voorbij is en kennis te maken met nieuwe bewoners van het gebouw.

Normaal combineren we dit met een BBQ, maar gezien de benodigde 1,5-meter afstand is er voor gekozen om het te organiseren in de vorm van een aangeklede borrel, in de open lucht, met kleine hapjes.

De organisatie is in handen van de ‘feestcommissie’, bestaande uit dhr. Bonnema en dhr. Kamping. Deelname is kosteloos, maar registratie vooraf is verplicht. 

Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 22 augustus. We hopen op een grote opkomst! 

Vernieuwde fietsenkelder in gebruik genomen

In de fietsenkelder is een nieuwe vloercoating aangebracht. Ook is de trap bij de achteringang hersteld. Het resultaat mag er zijn!

Er zijn nog metalen strips in bestelling voor de bescherming van de traptreden. Deze zullen over enkele weken worden geplaatst. Tot die tijd is het verzoek voorzichtig met de trap om te gaan.

De fietsen zijn weer terug geplaatst door de facilitaire medewerkers. Fietsen waarvan het nummer niet (meer) bekend was, staan in de tuinstalling. Verzoek aan de betreffende bewoners is om deze fiets z.s.m. weer te verplaatsen naar de juiste plek.

Balkonrenovatie afgerond

De balkonrenovatie is inmiddels afgerond. Het was een hele klus, maar het resultaat mag er zijn!

De balkons zijn voorzien van een nieuwe dekvloer, randen zijn hersteld en er is een nieuwe vloercoating aangebracht. Ook blijft er minder water op de balkons staan. Ook hebben verschillende bewoners nieuwe zonwering laten aanbrengen.

Onderstaande foto’s geven een indruk van het resultaat.


Er resteren nog enkele kleine opleverpunten die na de zomervakantie opgepakt worden. De bewoners die het betreft krijgen daar binnenkort bericht over.

Balkonrenovatie vordert

De voorkant staat nu enkele weken in de steigers. Het hak- en breekwerk heeft veel overlast opgeleverd, maar inmiddels zijn de eerste balkons bijna klaar.

De komende tijd worden achtereenvolgens:

 • De nieuwe vloeren gestort
 • Coatingen aangebracht op de vloer
 • Coating aangebracht op de kopkant van de balkons en de onderzijde.

Bij sommige balkons was meer schade dan verwacht aan de balkonrand, hierdoor lopen de werkzaamheden iets uit. Meer informatie over de planning is te vinden op deze pagina.

Onderstaande foto’s geven een eerste indruk van het resultaat:

Kaal beton; hier is de bovenste laag verwijderd.
Nieuwe dekvloer is aangebracht
Vloer voorzien van nieuwe coating. Langs de muur is een ‘dampgootje’ aangebracht voor de afvoer van het water.

Zonnepanelen geplaatst

Op de flat zijn midden 2020 zonnepanelen geplaatst. Hiermee kunnen we nu voorzien in het gemeenschappelijke verbruik van het flatgebouw.

Zonnepanelen