Waar kunnen gasten hun fiets plaatsen?

Gastfietsen moeten voor de flat worden geplaatst. Het is niet toegestaan gastfietsen te plaatsen in de fietsenkelder of de stalling in de tuin. Deze fietsen worden verwijderd door de VvE.